Waardecreatie met technologie

Inzicht en grip op uw ICT Landschap

Inzicht en grip is noodzakelijk om vooruit te kunnen kijken en uw bedrijfsvoering optimaal te ondersteunen.

ICT landschappen worden steeds complexer en meer samenhangend. Hoe verkrijgt u inzicht in alle relaties en afhankelijkheden tussen applicaties en onderliggende systemen én in de informatiestromen die hiertussen lopen? Hoe brengt u effectief in kaart op welke manier de bedrijfsvoering door systemen wordt ondersteund? En wie hebben behoefte aan deze informatie en inzichten?

BlueDolphin is een door ValueBlue ontwikkelde, innovatieve SAAS tool die uw ICT landschap met minimale inspanning functioneel, technisch en financieel in kaart brengt. Dit inzicht kan eenvoudig door alle belanghebbenden binnen de organisatie verkregen worden met visuele overzichten waarmee de gebruikers zelf kunnen 'spelen' en verbanden die er zijn structureren in een overzichtelijke plaat om inzichtelijk te maken:

  • wat de impact is van bij veranderingen, zoals bijvoorbeeld in de voorbereiding voor een update naar een nieuw (Windows) Operating Systeem;
  • wie de gebruikers zijn van systemen voor bijvoorbeeld de inrichting van een eerlijke doorbelasting naar afdelingen;
  • wat de onderlinge samenhang tussen applicaties is en met de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen om bijvoorbeeld het procesbeheer goed in te richten voor procesoptimalisatie en continue verbetering;

Dit zijn zaken waarmee i2-Consult ervaring heeft en veel toegevoegde waarde ziet in gebruik van goed gereedschap dat eenvoudig genoeg is om door eenieder gebruikt te kunnen worden. Er is geen kennis vereist van formele talen en dat is een groot voordeel want met BlueDolphin hebben we een goed stuk gereedschap in handen dat de basis biedt voor registratie, analyse, communicatie en besluitvorming betreffende de het gehele ICT landschap.

Meer weten? U kunt vrijblijvend een afspraak maken, of gewoon even bellen. <contact>

 

Published date: 
01/07/2015 - 20:45
Updated date: 
01/07/2015 - 22:22