Waardecreatie met technologie

i2 - Informatisering en Innovatie

Om de begrippen Informatisering en Innovatie praktisch hanteerbaar te maken is het nodig om heldere definities te gebruiken.

Informatisering

Het geheel van middelen (techniek) en besturing (uitvoerend, planmatig, beleidsmatig) van de informatievoorziening in een organisatie voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. Samentrekking van informatievoorziening en automatisering. (Zie ook: Doelstellingen)

Innovatie

Wikipedia: Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden.

Aanvullend zouden we moeten stellen dat business model innovatie aan dit lijstje van ideeën, goederen, diensten en processen moet worden toegevoegd. Veel technologische vernieuwing zijn gestoeld op het idee van community sharing waar dan ook een ander business model bij past. Zie voorbeelden als Airbnb. 

Vanuit i2-Consult wordt innovatie heel erg vanuit ons eigen vakgebied bezien. De Wikipedia-definitie van innovatie, met de gegeven aanvulling, is dan goed te hanteren, maar de bron van vernieuwing komt dan vooral uit de nieuwe mogelijkheden van de ICT. Deze digitale revolutie gaat heel hard. (zie The second machine age) Om deze reden zijn we heel goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Open Source Software en weten wat er aan componenten, framework en libraries voor handen is. Zie ook onze visie op softwarebouw.

 

Published date: 
06/10/2015 - 10:30
Updated date: 
06/10/2015 - 10:58