Waardecreatie met technologie

Doelstellingen

Voor de dienstverlening van i2-Consult heb ik een aantal generieke doelstellingen geformuleerd.

 

Informatisering => gezonde basis ICT:

  Stabiele (ICT) operatie garanderen (goede balans tussen kosten, risico’s, beschikbaarheid en continuïteit)

  Maximale aanpasbaarheid aan veranderingen

  Betrokkenheid en gezamenlijke besluitvorming organiseren

  Maximale waarde van ICT voor de business (effectief en efficiënt)

  Tevredenheid gebruikers en ICT medewerkers verbeteren

 

Innovatie => gezonde concurrentiekracht:

  Klantwaarde boven alles (dit gaat over uw klant)

  Vanuit klantperceptie hele waardeketen terug doorlopen

  Streven naar continue verbetering (procesbeheer goed ingericht)

  Kernwaarden voor innovatie: klantfocus, snelheid, transparantie en persoonlijk

  Innovatie op product/dienst, technologie en proces (& evt. op business model)

Published date: 
29/01/2014 - 18:30
Updated date: 
07/09/2015 - 18:14