Waardecreatie met technologie

Welkom

Welkom op de website van “i2-Consult”, de adviespraktijk van ir. Han van Calker.

Als bedrijfskundig ingenieur met ruim 20 jaar ervaring in de automatisering ben ik nog steeds enthousiast over de mogelijkheden die software biedt. ICT is eigenlijk al overal, maar de digitale revolutie die nu echt in de versnelling raakt zal dat beeld nog veel verder verdiepen en versterken.

i2-Consult Ik heb mijn adviespraktijk i2-Consult genoemd naar de kernbegrippen informatisering en innovatie. Het is mijn persoonlijke ambitie  Nederlandse organisaties hierin te ondersteunen en te verbeteren vanuit de overtuiging dat innovatie zeer nodig is, maar tevens niet zonder informatisering kan. En andersom omdat informatisering de start zou kunnen en moeten zijn van innovatie. Een mooie uitdaging dus. (zie ook: doelstellingen.)

[Direct doorlinken naar: informatisering, innovatie, adviesgebieden, branches, mijn profiel.]

 

Informatisering (of ook: “ICT Management”, of "Business Informatie Management") richt zich op de toegevoegde waarde van ICT voor uw bedrijfsvoering. Informatisering is daarom zo veel meer dan alleen het managen van de technologie-infrastructuur. 

Het is mijn opdracht uw informatievoorziening goed in te richten en de besturing op ICT zodanig te implementeren dat de business volledig in control is en snapt welke keuzes ze maakt. Daarbij kijken we zowel naar effectieve inzet van ICT voor de dagelijkse operatie (functionaliteit, kosten en risico's in balans) als ook naar de mogelijkheden voor het creëren van meerwaarde en concurrentievoordeel in uw specifieke branche.

Informatisering is een ingenieursdiscipline die veel Inside-Out werkt: ontwerpen vanuit-, en denken in, processen gebaseerd op een goede kennis van IT Governance Frameworks, process frameworks, lean, operational excellence. Dat soort termen zijn van toepassing.

[terug naar boven]

Innovatie betekent voor mij vooral het goed toepassen van de beschikbare kennis op uw specifieke branche. Vaak zijn er al goede ideeën, en dan is het vooral de vraag hoe en of deze zijn toe te passen door procesvernieuwing, productvernieuwing, softwarebouw, of wellicht een heel nieuw business model te ontwerpen.

Bij al deze aspecten kan ik helpen of een intermediair rol spelen en mijn netwerk aanspreken om de juiste partner erbij te betrekken.

Ook bij innovatie is er sprake van een ontwerpdiscipline, maar het denken is veel meer Outside-In: vanuit de klantspecifieke doelen, customer experience, customer journey, specifieke context, etc.

[terug naar boven]

Adviesgebieden

 • Bedrijfsinformatie planning;
 • Organisatie van ICT afdelingen;
 • Informatiehuishouding op orde brengen;
 • ICT Landschap in kaart brengen;
 • Portfoliomanagement;
 • Verbetering van klantgericht werken;
 • Selectie en Implementatie van informatiesystemen;
 • Crisismanagement;
 • Softwarebouw: architectuurontwerp, realisatie en projectmanagement

[terug naar boven]

Branches

 • Handel en industrie;
 • Zakelijke dienstverlening;
 • Retail;
 • Onderzoeksinstellingen;
 • Zorginstellingen;
 • Woningcorporaties;
 • Overheid;

[terug naar boven]

Profiel en ervaring Een overzicht van mijn profiel en ervaring vindt u op LinkedIN

[terug naar boven]

Voetnoot - digitale revolutie : "The Second Machine Age" is een invloedrijk boek dat helder aantoont hoezeer de digitale transitie waarin we ons nu bevinden in een versnelling is geraakt. Als u niet van lezen houdt is dit filmpje aan te raden.

[terug naar boven]

Published date: 
29/01/2014 - 16:15
Updated date: 
14/09/2015 - 21:56